top of page

Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”), aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin (“Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 1

TARAFLAR

1.1.Satıcı Bilgileri

Adı Soyadı : Anita Şavul
Vergi Dairesi/No: KORDON VD-8000428226
Adresi : Kültür Mah. Atatürk Cad, Karika Apartman No:192/2 İç Kapı No:10 Konak/İzmir
Telefon : (0533) 493 76 12
E-mail : anitasavul@gmail.com

Banka Hesabı IBAN: TR 6200 0100 0137 9634 9778 5001

1.2. Tüketici/Alıcı Bilgileri

Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

MADDE 2

SATIŞA KONU ÜRÜN BİLGİLERİ, FİYAT, ÖDEME VE FATURALANDIRMA  

2.1. Sözleşme konusu Ürünler’in temel özellikleri Satıcı’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünlerin tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Alıcı tarafından da onaylanmıştır.

Ürün BilgisiBirim FiyatıAra Toplam
(KDV Dahil)TOPLAM

    


2.2. Kargo Ücreti, Mesafeli Satış Sözleşmesinde veya Taraflar arasında aksi bir düzenleme bulunmadıkça yurtiçi ve yurtdışı siparişlerde Alıcı tarafından ödenecektir. 300TL üzeri yurtiçi siparişlerde kargo ücretsizdir. Bu bedelin altındaki kargo ödemeleri siparişi tamamlama aşamasında Alıcı’dan tahsil edilecektir.

2.3.Alıcı, siparişi verdikten sonra 2 saat içerisinde siparişi iptal edebilir. Bunun için anitasavul@gmail.com adresine e-mail göndermesi yeterlidir.

2.4. Yurtdışı siparişlerde Alıcının ülke otoritesi tarafından düzenlenen vergi ve harçlar Tüketiciye aittir.

2.5.Madde 2.1’de belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

2.6.Ödemeler Alıcı tarafından,internet sitesinde gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak banka havalesi, kredi kartları ve debit kartlar aracılığıyla yapılır.

2.7. Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat Tüketici’nin kartını veren kurumun Satıcı’ya ödeme yetkisi vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı Satıcı sorumlu olmayacaktır ve Sözleşmeyi tamamlaması mümkün olmayacaktır.

2.8.Satıcı’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin Tüketici tarafından ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) saklıdır.

2.9.Satıcı tarafından fatura düzenlenir ve Alıcı’ya teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. Satıcı, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.

MADDE 3

TESLİMAT

3.1. Ürünler, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığıyla, Alıcı’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa, paketlenmiş, siparişe uygun,sağlam, eksiksiz olarak, faturasıyla birlikte ve varsa kullanma kılavuzu ve garanti belgesiyle birlikte, sipariş tarihinden itibaren yurtiçi siparişlerde en geç 30 gün içinde teslim edilir. Yurtdışı siparişlerde teslimat süresi ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan gecikmelerden sorumlu değildir.

3.2. Ürünler, Alıcı’dan başka bir kişiye (Alıcının gösterdiği) teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden veya alıcıya ulaşılamamasından dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

3.3. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez, gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz.

3.4. Alıcı, Ürünleri teslim almadan önce muayene edecek olup, tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürünü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Yurtiçi siparişlerde, teslimden sonra üründe fark edilen ayıplarda Alıcı derhal, en geç 14 gün içerisinde Satıcı’ya belirtilmiş iletişim kanallarından yazılı olarak ayıp bildiriminde bulunmak zorundadır, aksi taktirde malı ayıplı olarak kabul etmiş sayılır.

MADDE 4

CAYMA HAKKI VE KULLANIMI

4.1. Alıcı yurtiçi mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

4.2. Cayma hakkının kullanılması için Tüketicinin 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya, ekte yer alan Cayma Formu’nu doldurup internet sitesi üzerinden göndermesi, veya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. 

4.3.Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi Satıcıya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü, Satıcı’ya iade etmek zorundadır. Her türlü iadeler mutlak suretle ürünün ambalajı bozulmaksızın yapılacaktır. İade edilecek Ürünler’in,  kutusu, faturanın bir kopyası, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte Satıcıya teslim edilmesi gerekmektedir. Alıcı, iade sürecini web sitesinde ki açıklamalara uygun olarak gerçekleştirecektir.

4.4. işlemlerinin yapılabilmesi için anitasavul@gmail.com e-posta adresine mail atarak ürünün verilen kargo kodu ile Satıcı’nın adresine geri gönderilmesi gereklidir.

4.5. Satıcı, iade edilen ürünlerin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

4.6. Satıcı, 4.5.maddede belirtilen tüm geri ödemeleri, Alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar.

4.7. Tüketicinin satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade söz konusu olduğunda, Satıcı’ya ödenen miktarın geri ödemesi Satıcı tarafından bankaya tek seferde yapılacak olup Bankanın ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödemesinden Satıcı sorumlu olmayacaktır.

4.8. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünler’in kargo bedeli Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo ile iade edilmesi suretiyle Satıcı tarafından karşılanır.

4.9. Alıcının teslim aldığı ürünün değerinde azalma olması cayma hakkının kullanılmasına engel teşkil etmez. Ancak Alıcı, kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı Satıcı’ya tazmin etmekle yükümlüdür.

4.10. Alıcının ayıplı ürünlere dair izleyeceği süreç Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde detaylı olarak düzenlenmiştir.

MADDE 5

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK DURUMLAR

5.1.Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: 

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 4.  Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 11. Yurtdışı siparişlerinde Alıcının/Tüketicinin cayma hakkı yoktur, yalnızca ayıptan dolayı iade hakkı vardır. Yurtdışı siparişlerinde Alıcı, malın ayıplı olduğunu fark ettiği anda derhal, en geç teslimden sonra 7 gün içerisinde Satıcı’ya, belirtilmiş olan iletişim kanallarından yazılı olarak ayıp bildiriminde bulunmakla yükümlüdür, aksi taktirde malı ayıplı olarak kabul etmiş sayılır. İnceleme için gerekli görülmesi halinde Alıcı ürünü, teslimat sırasında ürünle birlikte verilen fatura ile Satıcı’ya iade etmelidir. Satıcı, iade edilen ürünü ayrıntılı şekilde inceleyerek makul bir zaman içinde e-posta yoluyla Alıcıya geri ödeme hakkı (varsa) ile ilgili bir bildirim gönderecektir. Ürünlerde ayıp bulunduğu takdirde, Alıcıdan alınan paranın geri ödemesi ayıbın teyit edildiği bildirimden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, kullandığı kredi kartına yapılacaktır. Ayıplı malın iadesine ilişkin teslimat bedeli anlaşmalı kargo firması ile iade edilmesi suretiyle Satıcı’ya aittir.

MADDE 6

GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, işbu Form’da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2. Alıcı, işbu Form’u elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. Satıcı, Ürünler’in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir. 

6.4. Satıcı, Ürünler’in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.

6.5. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

6.6. Ürünler’in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı Satıcı’nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı’ya iade eder. Satıcı’nın Ürün bedeli alacağını ve diğer tüm hukuki hak ve talepleri saklıdır.

MADDE 7

ŞİKAYETLERİN BİLDİRİMİ, UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

7.1.Alıcı, tüketici sıfatıyla Satıcı’nın internet sitesinde alışveriş esnasında ya da sonrasında yaşadığı sorunlarla ilgili olarak, yukarıda verilen telefon ve eposta kanallarından Satıcı’ya ulaşabilir ve şikayetlerini iletebilir.

7.2. Ayrıca Taraflar,  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere, İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda uyuşmazlığı aralarında müzakere ederek çözememeleri halinde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre belirlenen parasal sınırlara ve mevzuatta yer alan koşullara göre, işlemin yapıldığı veya Tüketicinin  ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, arabuluculuk büroları veya Tüketici Mahkemeleri ve icra müdürlükleri nezdinde hukuki yollara başvurabileceklerdir.

7.3.İşbu Sözleşmeye Türk Hukuku uygulanacaktır.

7.4. Yurtdışı siparişlerine ilişkin çıkan uyuşmazlıklar öncelikle taraflarca iyiniyet kuralları çerçevesinde müzakere edilerek çözülmeye çalışılacaktır.Tarafların uyuşmazlığı bu şekilde sonuçlandıramaması halinde, bu sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8

DİĞER HÜKÜMLER

8.1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı/Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

8.2. İş bu Ön Bilgilendirme Formu Tüketiciye yönelik olarak Satıcının yapmakla yükümlü olduğu mesafeli satışa ilişkin bilgilendirme unsurlarınıiçermekle birlikte bu formda yer almayan bilgi ve/veya yer almakla birlikte eksik/hatalı olduğu tespit edilen hükümlere ilişkin olarak, ek olarak belirtilen bu formun ayrılmaz bir parçası olan bağlı olduğu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” hükümleri geçerli olacaktır.

8.3.İşbu Formda yer alan maddelerinden birinin geçersiz olması hali tamamını geçersiz kılmaz.

8.4. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim. 

bottom of page